+९७७ ९८४८२५१७३६ [email protected] ठाकुरबाबा-३, बर्दिया

बीउ प्रशोधन उप–समिति

पसानी थारु
संयोजक (सञ्चालक कोषाध्यक्ष)
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८४८१०१४४५
सुस्मा थारु
सदस्य
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८XXXXXXXX
कलेङ्गुवा थारु
सदस्य (कार्यालय सहयोगी)
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८००५६६३०२