+९७७ ९८४८२५१७३६ [email protected] ठाकुरबाबा-३, बर्दिया

ऋण उप–समिति

रोमा चौधरी
संयोजक (सञ्चालक सदस्य)
ठाकुरबाबा नगरपालिका–५, बर्दिया
✆ ९८२८५७३१९४

फागुराम थारु
सदस्य
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८XXXXXXXX

बासु थारु
सदस्य
ठाकुरबाबा नगरपालिका–५, बर्दिया
✆ ९८XXXXXXXX