+९७७ ९८४८२५१७३६ [email protected] ठाकुरबाबा-३, बर्दिया

सल्लाहकार समिति

साबित्री कुमारी श्रेष्ठ
प्रबन्धक
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
[email protected]
✆ ९८०४५९९३०१

मिलरानी थारु
बचत सहायक
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
[email protected]
✆ ९८४८१०१२१०

सौगात श्रेष्ठ
सूचना, प्रविधि सहायक (सूचना अधिकारी)
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
[email protected]
✆ ९८१२४२०६२०

हरी प्रसाद थारु
कर्जा सहायक
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
[email protected]
✆ ९८०४५१४०५७

निर्मला कुमारी साउँद
फिल्ड परिचालक
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
[email protected]
✆ ९८४८१३३६२०

गीता शर्मा
विक्रेता
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८६४३४९३०१

फूलरानी थारु
कृषि फर्म परिचालक
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८००५८००२५

जय बहादुर थारु
कृषि फर्म परिचालक
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८६८९६४४१७

कलेङ्गुवा थारु
कार्यालय सहयोगी
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८००५६६३०२