+९७७ ९८४८२५१७३६ [email protected] ठाकुरबाबा-३, बर्दिया

लेखा सुपरिवेक्षण समिति

फूलमोती थारु
संयोजक
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८०४५८१९९९

राम प्यारी थारु
सदस्य
ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, बर्दिया
✆ ९८४८०११५२९

बाल किशुन चौधरी
सदस्य
ठाकुरबाबा नगरपालिका–५, बर्दिया
✆ ९८६९७०८५७२