+९७७ ९८४८२५१७३६ [email protected] ठाकुरबाबा-३, बर्दिया

हिमालय सहकारीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरु

विक्रम संवत् २०५६ साल भाद्र २४ गते विधिवत् रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको यस हिमालय सहकारी संस्था लिमिटेडले हाल तपशिल बमोजिमका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आई रहेको छ ।

बचत तथा ऋण कारोबार

रासायनिक मलखाद बिक्री

सहकारी पसल सञ्चालन

एकिकृत कृषि फर्म

बीउ बैंक (बीउ उत्पादन कार्यक्रम)