+९७७ ९८४८२५१७३६ [email protected] ठाकुरबाबा-३, बर्दिया

प्रकाशन

विवरण फाइल
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तरगत भाद्र ३१ गतेसम्म View    Download
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तरगत श्रावण ३२ गतेसम्म View    Download
विवरण फाइल
२२औं वार्षिक साधारणसभा । वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० View    Download
२१औं वार्षिक साधारणसभा । वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ View    Download
२०औं वार्षिक साधारणसभा । वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ View    Download
१९औं वार्षिक साधारणसभा । वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ View    Download
१८औं वार्षिक साधारणसभा । वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ View    Download