+९७७ ९८४८२५१७३६ [email protected] ठाकुरबाबा-३, बर्दिया

सदस्य पहिचान फारम (KYM) अध्यावधिक गर्ने कार्य चल्दै

संस्थामा शेयर खरिद गरी कारोबार गर्नुहुने सदस्यहरुलाई सदस्य परिचयपत्र वितरण तथा सदस्य पहिचान फारम (KYM) अध्यावधिक गर्ने कार्य चलिरहेकाले सदस्य परिचयपत्र लिन छुट्नु भएका शेयर सदस्यहरुले संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराउँदछौं । परिचयपत्र वितरणको समयमा नै सदस्य पहिचान फारम (KYM) अध्यावधिक गरिने भएकाले तपशिलमा उल्लेख गरिएका कागजात तथा सामाग्री सहित कार्यालयमा आईतबार देखी शुक्रबार सम्म कार्यालय समयमा सम्पर्क राख्नुहुन सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरुलाई अनुरोध छ ।
आवश्यक कागजात तथा सामाग्रीहरु :
शेयर सदस्यको नागरिकताको छायाँप्रती – १ थान
शेयर सदस्यको हालसालै खिचेको फोटो – २ थान
हकवालाको नागरिकताको छायाँप्रती – १ थान
हकवालाको हालसालै खिचेको फोटो – १ थान
थप जानकारी : सदस्य परिचयपत्र तथा सदस्य पहिचान फारम (KYM) अध्याबधिक सम्बन्धमा केहि जिज्ञासा भएमा 9804599301 वा 9812420620 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
Sharing Is Caring:

Leave a Comment